Category Archives: Dự án Kenkou

Dự án 6 giàn cây leo trên sân thượng tại Hà Nội

Dự án làm giàn cây leo trên sân thượng tại Hà Nội sử dụng thanh [...]

Dự án 5 – Vườn trồng rau sân thượng sử dụng chậu lắp ghép Việt Nam

Dự án vườn trồng rau sân thượng sử dụng chậu lắp ghép Việt Nam Hạng [...]

Dự án 4 – Vườn trồng rau tại Vinhomes Riverside

Dự án vườn trồng rau tại Vinhomes Riverside & khung giàn cây leo sử dụng [...]

Vườn trồng rau sân thượng tại Cao Bá Quát Hà Nội

Dự án vườn trồng rau sân thượng tại Cao Bá Quát Hà Nội. Dự án [...]

Trồng rau trên sân thượng sử dụng chậu nhựa lắp ghép Daim Nhật Bản tại Thường Tín Hà Nội

Dự án trồng rau trên sân thượng sử dụng chậu nhựa lắp ghép Daim Nhật [...]

0399429646