Dự án 5 – Vườn trồng rau sân thượng sử dụng chậu lắp ghép Việt Nam

Vườn trồng rau sân thượng sử dụng chậu lắp ghép Việt Nam

Dự án vườn trồng rau sân thượng sử dụng chậu lắp ghép Việt Nam

Hạng mục dự án

  • Chậu nhựa trồng rau lắp ghép Việt Nam
  • Giàn cây leo dựa tường
  • Trộn đất trồng cây

Một số hình ảnh dự án

Vườn trồng rau sân thượng sử dụng chậu lắp ghép Việt Nam

 

Vườn trồng rau sân thượng sử dụng chậu lắp ghép Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0399429646