Vải không dệt phủ luống rau Nhật Bản

6,050,000

Màu sắc: Trắng đục

Kích thước: Khổ rộng 2.1m x dài 200m (cuộn nguyên) & có bán lẻ

Thời gian sử dụng: trung bình khoảng 5 vụ rau.

0399429646