Khay gieo mạ Tokai Nhật Bản

Kích thước khay:60cm x 30cm x 4cm
Kích thước lỗ 0.27cm (hình vuông)
Số lượng lỗ: 567 lỗ

0399429646